/ Strafferett - Page 10

Strafferett

Ran

Straffeloven § 267 er straffebestemmelsen for ran. Den straffbare handlingen er beskrevet som å “bemektige…