Forvaltningsorgan

Departementene hos regjeringen.no

Oversikt over alle departementene i Staten med lenker til respektive nettsider.

Fylkesmennene i Norge

Oversikt over de lokale statlige fylkesmennene i Norge.

Direktorater og tilsyn i Norge hos Norge.no

Oversikt over alle direktorater og tilsyn i Norge med lenke til nettsider.

Norges kommuner fra no.wikipedia.org

Oversikt over Norges kommuner med nettadresse til den enkelte kommune

Fylkeskommunene i Norge på norge.no (Norske myndigheter på norge.no)
Samlet oversikt over norske myndigheter med domstoler og etater.