Prøving av forskrifters hjemmel og grunnlag for delegasjon

/ / / Prøving av forskrifters hjemmel og grunnlag for delegasjon

Domstolene kan prøve om det er tilstrekkelig klar hjemmel i loven for å fastsette en forskrift og/eller til å delegere kompetansen. Dersom forskriftene overskrider kompetansen i lovhjemmelen, eller det ikke har vært adgang til delegasjon, vil et vedtak med hjemmel i forskriften være ugyldig.