Om tilblivelsesmangler

/ / / Om tilblivelsesmangler

Tilblivelsesmangler omfatter ugyldighetsreglene som bygger på feil under tilblivelsen av avtalen. Eksempelvis tvang, feilskrift/forvansking, skrømtet avtale og svik. Tilblivelsesmanglene er i hovedsak svake ugyldighetsgrunnner, hvilket innebærer at en begunstiget tredjemann eller avtaleparten kan vinne rett etter avtalen dersom han ikke var kjent med de forhold som begrunner ugyldigheten (var i aktsom god tro), men det finnes unntak som grov tvang, der tredjemann uansett ikke vil vinne rett.