Sykepengenes størrelse

Arbeidstakere ytes sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget, jf. folketrygdloven § 8 16 første ledd. Av folketrygdloven § 8-16 annet ledd følger det at sykepenger fra folketrygden gir feriepenger.

I følge folketrygdloven § 8-34 første ledd ytes sykepenger til selvstendig næringsdrivende i utgangspunktet med 65 % av sykepengegrunnlaget.