Om arbeidsavklaringspenger

Formålet med arbeidsavklaringspenger er etter folketrygdloven § 11-1 første ledd å sikre inntekt mens medlemmet får oppfølgning med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid. Det kan være aktiv behandling eller deltakelse på arbeidsrettede tiltak.