Ny alderspensjon

Formålet med ny alderspensjon er todelt. I tillegg til å sikre inntekt for personer i aldersommen, er formålet å legge til rette for en fleksibel og gradvis overgang fra arbeid til pensjon. Dette kommer fram av folketrygdloven § 20-1 første ledd.

I følge folketrygdloven § 20-1 annet ledd gjelder ny alderspensjon for personer født fra og med 1954. For personer født i årene 1954-1962 skal alderspensjonen bestå av en forholdsmessig andel beregnet etter reglene om ny alderspensjon i folketrygdloven kapittel 20 og en forholdsmessig andel beregnet etter reglene om alderspensjon i folketrygdloven kapittel 19. Personer født i 1954 får 1/10 av pensjonen beregnet etter reglene om ny alderspensjon i folketrygdloven kapittel 20 og 9/10 beregnet etter reglene om alderspensjon i folketrygdloven kapittel 19, jf. folketrygdloven § 20-19 første ledd. Andelen beregnet etter reglene om ny alderspensjon i folketrygdloven kapittel 20 økes med 1/10 for hvert senere årskull, slik at personer født i 1962 får 9/10 beregnet etter reglene om ny alderspensjon i folketrygdloven kapittel 20 og 1/10 beregnet etter alderspensjon i folketrygdloven kapittel 19. Personer født fra og med 1963 omfattes fullt ut av ny alderspensjon.