Minstepensjon

Minstepensjon er minste pensjonsytelse etter folketrygdloven for en pensjonist som har full trygdetid og mottar hel pensjon, jf. folketrygdloven § 3-4.

Minstepensjonen for enslige utgjør 200 % av grunnbeløpet som består av grunnpensjon 100 % av grunnbeløpet pluss særtilegg 100 % av grunnbeløpet.

For minstepensjonistpar, utgjør minstepensjonen 185 % av grunnbeløpet per person som består av grunnpensjon 85 % av grunnbeløpet pluss særtillegg 100 % av grunnbeløpet. For person som lever sammen med ektefelle som er pensjonist, men ikke minstepensjonist, utgjør minstepensjonen 159 % av grunnbeløpet som består av grunnpensjon 85 % av grunnbeløpet pluss særtillegg 74 % av grunnbeløpet.