Fysisk rådighet

Som en hovedregel har festeren den samme fysiske rådighet over tomten som en eier innenfor den ramme som festeformålet setter, jf. tomtefesteloven § 16. Festeren kan i alminnelighet overføre sin rett til andre, og kan pantsette sine rettigheter. I forhold til bortfesteren vil festeren kunne gjøre hva han vil, men han kan ikke utnytte tomten til annet formål enn det som er avtalt. Rådigheten vil omfatte beplantning og alle tiltak som er nødvendige for å bygge et bygg. Det kan være avtalt rådighetsbegrensninger i festeavtalen. Siden festeforhold er så langvarige, er det rimelig at utnyttelsesmåten kan justeres i tak med tiden.