Punktfeste

Punktfeste er en variant av tomtefeste. Denne festeformen innbærer at den som fester har rett til å bygge et hus på et angitt sted, men uten noen klar tomteavgrensning. Huset må plasseres slik at det angitte punktet kommer innenfor husets grunnmur. Et punktfeste er registrert i matrikkelen med et festenummer under et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler normal en årlig festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Punktfeste skjer ved ca 40 % av alle fritidsfester.

Festeren får eksklusiv rådighet over det areal som huset legger beslag på, og i tillegg det arealet som ligger inntil. For areal som ligger noe fjernere kan festeren ses på som en servitutthaver.