Nærmere om hekk og trær

Ikke sjelden oppstår nabokonflikter på grunn av trær på naboens eiendom som tar bort lys og utsikt. Naboloven har to særregler om dette jf. naboloven §§ 3 og 12. Ofte vil også naboloven § 2 kunne komme tilanvendelse hvor forholdet egentlig dekkes av naboloven § 3.

Det er slik at naboen har rett til å kutte og skjære av trær, grener og røtter etter grenselinjen hvis de stikker inn på hans eiendom og er til vesentlig skade eller ulempe. Men trær og greier kan ikke fjernes med mindre det er gitt varsel og de ikke er fjernet innen rimelig tid, jf. naboloven § 12. Trær som fungerer som grensemerke kan ikke fjernes, og § 12 får ikke anvendelse der det er skog på begge sider av grensen.

Hvis det ikke er vesentlig om å gjøre for eieren, må vedkommende ikke ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden, jfr. naboloven § 3. Hekker som er lavere enn 2 meter, er ikke ulovlig etter § 3, og dersom hekken regnes som et gjerde faller den utenfor paragrafens rekkevidde. Trær kan være ulovlige etter naboloven § 2 selv om de ikke rammes av § 3. Dersom en nabo ønsker å få et tre fjernet, kan han gå til søksmål ved de ordinære domstoler.