Plikt til innløsning

I tomtefesteloven § 35 er det fastslått i samsvar med rettspraksis, at en avtale om at festeren skal innløse tomt til bolig eller fritidshus ikke er gyldig. Er en slik avtale inngått før 1976, vil den likevel kunne gjøres gjeldende dersom det ville være urimelig ovenfor bortfesteren at han ikke kan kreve innløsning.