Fullført eiendomshevd

Når hevden er fullført får hevderen en rett tilsvarende den rett han har utøvet. Eksempelvis; En som har hevdet beiterett og fullført hevden kan ikke begynne å felle trær i området. Han har kun en rett til å beite, intet mer intet mindre. Har hevderens bruk vært slik som en eier ville ha brukt tingen, har han blitt eier i alle relasjoner.

Fullført hevd innebærer at hevderen har rettsvern for sin rett, jf. tinglysningsloven § 21 annet ledd. Samtidig som at rettsvern oppnås, ekstingveres den egentlige eiers rett.