Hevd fra allmennheten

Når almennheten skal hevde, er det klart at god tro kravet blir noe spesielt. Det avgjørende blir da hva de fleste av de som har utøvet bruken har ment. Folk flest må ha vært i god tro. Dersom grunneieren ønsker å forhindre hevd kan han; stenge veien, frata tilstrekkelig mange den gode tro eller anlegge søksmål. Dersom det skal anlegges søksmål må dette rettes mot kommunen eller for eksempel en velforening.