Fullført brukshevd

Hevden innebærer at en til rådigheten svarende rett erverves. Har bruken vært eksklusiv, er andre nå utelukket fra å bruke tingen. Dersom man er den eneste som har drevet med beiting i et område, kan ingen andre drive med beiting i dette området. Men grunneieren kan benytte området slik han ønsker, så lenge det ikke stenger for beiteretten. Hevderen må også finne seg i at hans rett blir endret eller avløst etter de vanlige reglene som gjelder for bruksrettigheter.