Voldsforbrytelser

Vold hører sammen med drap til forbrytelsene mot Liv, Legeme og Helbred i straffeloven kap. 22. kan medføre. Voldssaker etterforskes og avgjøres normalt hos Voldsavsnittet.

Vold omfatter kraftanvendelser som både oppleves som skadelig, krenkende og fornærmende. Med vold tenker man gjerne på legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser. Vold inngår også som del av andre straffebud som drap, ran, voldtekt mv., men voldshandlingene vil da ofte konsumeres av de spesialbestemmelsene og inngå i disse.