Incest

Incest er å ha seksuell omgang med nær familie, hvilket vil si slektning i nedstigende linje (barn og barnebarn), og bror og søster. Seksuell omgang med slektning i nedstigende linje straffes etter straffeloven § 197 med fengsel inntil 5 år.

Som slektning i nedstigende linje regnes både biologiske og adopterte etterkommere. Seksuell omgang med bror eller søster, straffes med fengsel inntil 1 år for personer over 18 år etter straffeloven § 198.

I straffeloven § 199 er det gjort straffbart med fengsel inntil 5 år å ha seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.