Etterfølgende alkoholnytelse ved politietterforskning

Vegtrafikkloven § 22 annet ledd forbyr fører av motorvogn å nyte alkohol eller andre rusmidler de første 6 timer etter kjøringen dersom han må eller bør forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen.

”Fører av motorvogn må ikke 2 nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timer etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår eller må forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen. Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve eller utåndingsprøve er tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas”.

Begrunnelsen for regelen er at promillekjørere som ikke blir tatt på fersk gjerning, skal kunne slippe unna med å hevde å ha drukket etter kjøringen. Forbudet om alkoholnytelse oppheves før 6 timers fristen fra det øyeblikket blodprøve er tatt, eller politiet har besluttet at blodprøve ikke skal tas.