Søksmålsfrister og preklusjon

Et krav kan ikke være prekludert gjennom oversittelse av en søksmålsfrist. Å oversitte en prosessuell søksmålsfrist vil medføre avvisning av saken av eget tiltak (ex officio), fordi det er en absolutt prosessforutsetning.

Imidlertid må retten bygge på saksøkers pretensjoner i forhold til om saken omfattes av en søksmålsfrist.

Prosessuelle søksmålsfrister finnes blant annet i aksjeloven § 5-23 og allmennaksjeloven § 5-2, skattebetalingsloven § 48 nr. 5, ligningsloven § 11-1 fjerde ledd, arbeidsmiljøloven § 17-4, pasientskadeloven § 18 annet ledd, trygderettsloven § 23 tredje ledd.

Søksmålsfrister må ikke blandes sammen med foreldelsesfrister eller oversittelse av reklamasjonsfrister mv. Oversittelse av materielle frister innebærer kun materiell frifinnelse, og ikke prosessuell avvisning. Således vil et søksmål, der kravet er foreldet måtte behandles av retten, men der det blir gitt frifinnende dom.