Bevisvurdering

Resten av Sivilprosessen vil ferdigstilles i løpet av sommeren 2011.