Delbetaling

I utgangspunktet kan ikke kreditor motsette seg delbetaling, selv om hele fordringen er forfalt. Det er kun hvis delbetaling medfører praktiske vansker, at kreditor kan motsette seg å motta et deloppgjør. Det kan være flere ulike grunner til at debitor bare tilbyr delbetaling. Han har for eksempel ikke har nok penger til å betale hele beløpet eller han mener at han ikke skylder mer enn det beløpet han tilbyr å betale.