Fremgangsmåte ved erklæring av tvungen motregning

Motregningsvirkningen inntrer ved en ensidig motregningserklæring. Det er ingen spesielle formkrav til hvordan en slik erklæring skal utformes, men det er nødvendig å fremsette den. Inntil et krav om motregning er fremsatt, vil for eksempel eventuelle renter løpe på fordringene. En erklæring om motregning forutsetter ikke at motparten aksepterer, virkningen inntrer selv om motparten er helt passiv.

I enkelte spesielle tilfeller er ikke en ensidig erklæring om motregning nok. Dersom motfordringen er knyttet til et dokument som krever fremvisning for at betaling skal kunne kreves, vil det samme vilkår gjelde ved motregning.

For den som fremsetter motregningserklæringen virker den som et løfte, overfor hovedkravet har erklæringen rettsvirkning som et påbud. Påbudsprinsippet innebærer at hovedkravet faller bort eller reduseres i det øyeblikk erklæringen kommer frem til den annen part. Det felles virkningspunkt for begge fordringene må være når den som erklærer motregning har fremsatt sitt krav, ikke når den det motregnes ovenfor får kunnskap om kravet, ellers ville mottakeren av erklæringen bevisst kunne unngå å gjøre seg kjent med erklæringen.