Etter mortifikasjonsdom

Mortifikasjonsdommen virker bare for fremtiden, så den har ikke tilbakevirkende kraft. Den som har ervervet et omsetningsgjeldsbrev før det ble mortifisert, kan påberope seg gjeldsbrevloven §§ 14 og 15 som normalt. Men dersom noen erverver gjeldsbrevet etter det har blitt mortifisert, hjelper det ikke om vilkårene i gjeldsbrevloven § 14 er oppfylt. Debitor kan betale med frigjørende virkning til den som har fått et dokument mortifisert, dersom han er i god tro. Skulle en annen komme til debitor med omsetningsgjeldsbrevet og kreve betaling, kan ikke debitor betale med frigjørende virkning. Det dokumentet gjelder jo ikke lengre som omsetningsgjeldsbrev, og derfor gjelder heller ikke gjeldsbrevloven § 19. Det følger av gjeldsbrevloven § 17 at debitor kan påberope seg at et gjeldsbrev er mortifisert selv overfor en godtroende cesjonar.