Regress

Selve bakgrunnen og formålet med kausjonsforholdet, er at det er hoveddebitor og ikke kausjonisten som skal bære gjeldsbyrden. Det er derfor vanlig at kausjonisten har full regressrett overfor hoveddebitor, dersom han må betale kreditor i første omgang.

Prinsippet om en kausjonists regressrett er ansett som en deklaratorisk sedvanerettsregel.

En kausjonistregressrett kan kobles til begrepene cessio legis og subrogasjon. Disse begrepene går ut på at den som har oppfylt en annens forpliktelse, gis rett til å søke utlegget tilbake fra hoveddebitor ved å tre inn i kreditors krav på hoveddebitor. Kausjonisten får kravet på hoveddebitor overdratt til seg, uten at det faktisk skjer en cesjon.

Det vil nok være mindre sannsynlig at en simpel kausjonist får oppgjør for sitt regresskrav enn en selvskyldner kausjonist, i og med at det allerede er konstatert at hoveddebitor er betalingsudyktig. En simpel kausjonist vil sjeldnere måtte betale til kreditor, siden det er strenge krav for å kunne kreve at en simpel kausjonist innfrir kreditors fordring.