Inkassatorens legitimasjon

Det at inkassatoren er legitimert, innebærer for eksempel forbrukeren kan gjøre opp for seg med inkassatoren direkte og det har frigjørende virkning for skyldneren (altså at skyldneren ikke skylder noe lenger). Regelen om inkassatorens legitimasjon er nedfelt i inkassoloven § 13.

”§ 13. Inkassatorens legitimasjon Skyldneren kan med frigjørende virkning betale til en inkassator som har fått i oppdrag å drive inn kravet. Innsigelser som er satt fram overfor inkassatoren, har samme virkning som om innsigelsene var satt fram overfor fordringshaveren. Fordringshaveren er bundet av de nedbetalingsordninger som inkassatoren avtaler med skyldneren. Skyldnerens rett etter denne paragrafen er uavhengig av kunnskap om inkassatorens rett i forholdet til fordringshaveren”.

En innsigelse kan for eksempel rettes overfor inkassatoren og det vil ha samme virkning som om det ble satt fram overfor fordringshaveren. Dersom inkassatoren avtaler nedbetalingsordninger med skyldneren, vil fordringshaveren være bundet av dem, selv om fordringshaveren ikke ønsket å inngå en slik avtale. Skyldneren trenger ikke å sette seg inn i forholdet mellom inkassator og fordringshaver. Skyldnerens rettigheter gjelder altså uansett om han er i god eller ond tro om inkassatorens rett overfor fordringshaver.

Dersom skyldner vil protestere på kravet, holder det altså å sende det til inkassatoren.