Markedsføring fra arrangør

Arrangøren vil for å selge inn reisen til kunden gi salgsfremmende opplysninger om et reisemåls fortreffelighet i brosjyrer og kataloger, men må i tillegg gi nødvendig informasjon pålagt i pakkereiseloven kap. 3 og forskrift til pakkereiseloven §§ 1 og 2.

For all informasjon som loven plikter å gi etter kap. 3, vil det være en mangel ved pakkereisen, som gir grunnlag for reklamasjon, med mindre opplysningene åpenbart er uten betydning for den aktuelle pakkereise. Således er det også vilkår i samsvar med annen kontrakts- og forbrukerrett at en eventuell opplysningssvikt har virket inn på avtalen, for at den kan påberopes. Informasjon om transport, forsikring og kontaktinformasjon til arrangøren etter pakkereiseloven § 3-4, skal imidlertid alltid gis og vil alltid være en mangel hvis den ikke er gitt.

Pakkereiseloven kap. 3 skiller mellom ulike informasjoner som skal gis senest til ulike tidspunkt, og vil dreie seg om 1. Opplysninger gitt i markedsføring som kataloger, brosjyrer mv., 2. Opplysninger som skal gis ved avtaleinngåelse og 3. Opplysninger som skal gis senest før reisen tar til.