Forbrukers krav ved mangel

Hvis pakkereisen ikke har det avtalte innhold eller ikke gjennomføres som planlagt, vil det foreligge mislighold fra arrangørens side. En kunde som ikke opplever å få avtalt ytelse vil få rettigheter som kalles misligholdsbeføyelser (krav med grunnlag i mislighold av kontrakten). Alle misligholdsbeføyelser forutsetter og bygger som premiss på at det foreligger et kontraktsbrudd (mislighold) i form av mangler ved reisen, opplysningssvikt eller forsinkelse.

Kunden kan ikke gjøre gjeldende krav om heving, erstatning, retting, omlevering, prisavslag osv., med mindre det foreligger en mangel ved det som er levert eller annet mislighold. Hvis tjenesten oppfylles riktig etter avtalen, vil det ikke foreligge mislighold av avtalen eller mangel ved tjenesten.

Ved mangler kan kunden kan holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet, eller om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag eller heving, samt kreve erstatning. Ved forsinkelse vil normalt ikke prisavslag eller retting være aktuelt, da tjenesten ikke er levert, men prisavslag er ikke utelukket.

Forsinkelse betyr at tjenesten ikke blir levert til avtalt tid. Det vil da foreligge en mangel ved at tjenesten er forsinket. Forsinkelse omfatter også helt uteblitt levering av tjenesten, slik at manglende levering vil følge håndverkertjenestelovens regler for forsinkelse.

Dersom tjenesten ikke blir levert eller blir levert for sent, kan forbruker normalt kreve oppfyllelse, heving og erstatning, samt holde kjøpesummen tilbake. Prisavslag vil ikke være aktuelt for det som ikke er levert, men kan tenkes dersom noe av tjenesten er levert ved forsinkelse av resten av tjenesten.