Avbestilling av pakkereise

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, og kunden kan ikke med mindre det foreligger mangel eller forsinkelse som gi rett til å heve gå fra en avtalt pakkereise, med mindre kunden har adgang til å avbestille gjennom avtalt eller lovfestet rett til avbestilling. Avbestillingsretten vil være forskjellig avhengig av hva årsaken til avbestillingen er, og vil kunne være avhengig av vederlag fra kunden eller forsikring.

Ved såkalt force majeure (naturkatastrofer, krig mv.) har kunden ubetinget rett etter pakkereiseloven § 4-1 til å avbestille reisen og få full tilbakebetaling av arrangøren.

I tillegg foreligger en avbestillingsrett etter pakkereiseloven § 4-2 mot at kunden betaler et ”passende avbestillingsgebyr” som skal dekke arrangørens tap, men denne avbestillingsretten kan fravikes ved avtale dersom arrangøren er forpliktet overfor tredjemann, eks. overfor flyselskap o.l.

Det tredje alternativet er avbestillingsforsikring, som arrangøren etter pakkereiseloven § 4-3 plikter å tilby kunden, men avbestillingsforsikringen vil kun få anvendelse dersom kunden kjøper slik forsikring. Dersom det er tegnet avbestillingsforsikring, har kunden ved plutselig og alvorlig sykdom og andre forhold som omfattes av forsikringen, rett til å avbestille kostnadsfritt eller mot et mindre administrasjonsgebyr.