Avslutning av behandling

Når en pasient har mottatt nødvendig helsehjelp kan vedkommende skrives ut til lavere forsvarlig omsorgsnivå. Et slikt lavere omsorgsnivå kan være at pasienten må ta vare på seg selv, eller at hjemmesykepleiere eller sykehjem overtar ansvaret for å yte nødvendig helsehjelp.

Et sykehus kan ikke overlate en pasient til seg selv dersom vedkommende har behov for hjemmesykepleie, og en avtale om dette ikke er etablert mellom sykehuset og kommunen. Dette vil være ulovlig i forhold til pasienten, da retten til nødvendig helsehjelp ikke blir ivaretatt. Resultatet av dette kan bli at sykehus må la være å skrive ut pasienter selv om de er ferdigbehandlet.