Klagemuligheter og søksmål

Dersom du er misfornøyd med forsikringsoppgjøret, kan du klage til Finansklagenemnda. Behandlingen i nemnda er gratis, og du risikerer ikke saksomkostninger imot eller andre omkostninger som rettsgebyr.

Nemndbehandling må kreves gjennom klage til Finansklagenemnda innen seks måneder regnet fra det tidspunkt du mottar et avslag eller et tilbud fra forsikringsselskapet.

Behandlingen i nemnden er skriftlig, slik at kravet må fremstilles og dokumenteres skriftlig. Det vil ikke være anledning til vitneførsel og partsforklaring muntlig. Nemnda har fem medlemmer.

Avgjørelsene er ikke bindene for partene, men selskapene aksepterer i de aller fleste tilfeller nemndas beslutninger. Ved et videre søksmål for domstolene vil saken din normalt stå betydelig sterkere ved medhold i Finansklagenemnda.

Klage til Finansklagenemnda har uansett den store fordel at den avbryter foreldelse mot selskapet (men ikke mot skadevolder), som om du skulle tatt ut en forliksklage. Dersom du er misfornøyd med nemndas avgjørelse må du ta ut søksmål for domstolene innen seks måneder for at avbrytelsen av foreldelsen ikke skal tape sin virkning.

Du klager ved å skrive en formell klage til

Finansklagenemnda

Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo

Selskapet vil deretter gi sin uttalelse. Du har rett til å la en advokat bistå deg for nemnda, dersom du føler at saken trenger juridisk ekspertise på din side.