Misligholdsbeføyelser

/ / / Misligholdsbeføyelser

For å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser som krav om oppfyllelse, tibakeholdelse av egen ytelse, prisavslag, heving, erstatning, retting osv. må det foreligge en mangel ved det som er levert eller annet mislighold som forsinkelse. Verken kjøper eller selger av fast eiendom har rett til å kreve misligholdsbeføyelser som heving, retting, prisavslag eller erstatning mv., når kontrakten er oppfylt etter avtale. Dersom det ikke foreligger mangel/mislighold, vil det ikke være grunnlag for noen misligholdsbeføyelser.

Innenfor fast eiendom kan kjøper gjøre gjeldende de samme misligholdsbeføyelser som ellers i kontraktsretten med unntak av omlevering. Siden eiendom oppfattes som unike objekter, vil kjøper normalt ikke kunne kreve omlevering, selv om selger har andre eiendommer til rådighet. Avhendingslovens misligholdsbeføyelser omfatter derfor ikke omlevering.

I avhendingsloven er misligholdsbeføyelsene som normalt kan gjøres gjeldende angitt i avhendingsloven § 4-1 for forsinkelse og i avhendingsloven § 4-8 for mangler. Selger misligholdsbeføyelser ved kjøpers mislighold av betaling av kjøpesummen eller medvirkning til kjøpet er angitt i avhendingsloven § 5-1.