Hva er en mangel?

Mangel er et konstatert avvik mellom det kjøper har fått ved overtakelsen av eiendommen, og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom partene at kjøper skal få. Mangelsbegrepet omfatter således at eiendommen ikke har avtalte eller forutsatte egenskaper.

Eksempler på når en eiendom vil kunne være mangelfull etter avtalen vil typisk være når det etter overtakelse viser seg at eiendommen har f.eks vannlekkasje, soppskader, fukt- og råteskader, dårlig isolasjon, skadedyr av ulike slag, dårlig utført håndverk på byggmessig arbeid, arbeid utført av ufaglærte, dreneringsproblemer, funksjonsfeil ved elektriske anlegg og fyringsanlegg, at det er unormalt lytt, eller at eiendommen ikke kan brukes til almenne eller spesielle bruksformål som utleie, næring mv.

Det vil også ofte foreligge mangel som følge av såkalt opplysningssvikt fra selger eller selgers kontraktsmedhjelpere, slik som arealsvikt (at eiendommen er mindre enn opplyst) eller at det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen eller at det mangler opplysninger som kjøper burde ha fått.