/ Straffrihetsgrunner (Nødrett, nødverge, selvtekt og samtykke mv.)

Straffrihetsgrunner (Nødrett, nødverge, selvtekt og samtykke mv.)