Forlodds uttak av personlige gjenstander og rettigheter