Kjøperens rett til å gjøre innsigelser mot selger etter § 8