/ Virkeområde og avgrensning mot kjøp

Virkeområde og avgrensning mot kjøp