/ Når er en avtale inngått?

Når er en avtale inngått?