/ Læren om bristende forutsetninger

Læren om bristende forutsetninger