/ Avtaleinngåelse utenfor avtalelovens kap. I

Avtaleinngåelse utenfor avtalelovens kap. I