Oppsigelse fra leietaker

En leietaker har adgang til å si opp leieavtalen med mindre noe annet er avtalt eller skriftlig opplyst fra utleier, jf. husleieloven §§ 9-2 og 9-4. Dette gjelder både tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter. I motsetning til når utleier ønsker å si opp leietaker, er det ingen formkrav eller krav til saklig grunn for leietakers oppsigelse. Det kan likevel være lurt av leietaker om han sender en skriftlig oppsigelse for bevisets skyld. Oppsigelsestiden er tre måneder om ikke annet er avtalt. Fristen regnes i kalendermåneder slik at en oppsigelse sendt 31. august gjelder fra 1. september. Det samme gjør en oppsigelse sendt 1. august.

Tidsbestemte leieforhold inngått før 01.09.09 kan være uoppsigelige uten at det står uttrykkelig i kontrakten. I noen leieforhold er det en såkalt bindingstid, altså en periode hvor det ikke er oppsigelsesadgang, før det så er gjensidig oppsigelsesadgang. Også denne ordningen skal det skriftlig informeres om, om avtalen inngås etter 01.09.09.