Leietakers kontraktsbrudd

Det hender stadig at leietakere flytter uten å ha adgang til det, enten før oppsigelsestiden er ute, før eventuell bindingstid er slutt, eller uten å ha oppsigelsesadgang i det hele tatt. Leietaker vil da være ansvarlig for utgifter utleier får i denne forbindelse. For eksempel husleie, utgifter med å skaffe nye leietakere og kostnader ved rengjøring, om leietaker ikke har foretatt dette. Det vil likevel være slik at utleier har en tapsbegrensningsplikt. Utleier skal for eksempel så fort som mulig skaffe nye leietakere. Akkurat hvor raskt utleier må få inn nye leietakere avhenger blant annet av hvor lett det vil være å leie ut på nytt.

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus ser ut til å ha en praksis på at ny leietaker bør ha kommet i huse ca tre måneder etter at forrige leietaker flyttet ut, altså tilsvarende normal oppsigelsestid, om ikke utleier kan dokumentere vanskeligheter med å få leid ut på nytt, jf. HTU 2007/307.