Fremleie

Det vises i hovedsak til det som er nevnt ovenfor, men noen ytterligere bemerkninger må nevnes:

Det problematiske med å komme seg ut av kontraktsforholdet på denne måten, er at leietakeren fremdeles er ansvarlig overfor utleieren, samtidig som leietakeren har påtatt seg utleieransvar overfor fremleietakeren. I realiteten er leietakeren dermed fremdeles bundet til leieforholdet, men i tillegg har han påtatt seg et ansvar overfor fremleietakeren. Om det finnes andre muligheter til å komme seg ut av leieforholdet på, er det å anbefale. Hvis ikke, bør leietakeren sørge for at fremleietakeren er en person han kan stole på, og sørge for at det stilles tilfredsstillende sikkerhet for skyldig leie med mer. Er leietakeren heldig, kan han for så vidt tjene på fremleie, for eksempel om han kan leie ut for mer enn han selv betaler i husleie.