Overlevering

Utleier skal etter husleieloven § 2-1 stille husrommet til leietakers disposisjon til avtalt tid. Om dette ikke skjer vil det medføre forsinkelse som kan utløse rettigheter for leietaker som blant annet krav på prisavslag eller erstatning.

Om partene ikke avtaler tid for overlevering, anses overlevering for å ha skjedd når utleier har overlevert nøklene og ikke på annen måte hindrer leietaker i å flytte inn i husrommet. Dette forutsetter en eksklusiv disposisjonsrett. Det hjelper ikke at leietaker har fått nøkler til husrommet om det bor andre leietakere i husrommet.