Samvær for andre enn foreldre

Etter barnevernloven § 4-19 tredje ledd gir fylkesnemnda adgang til å bestemme at barn skal ha samvær med andre enn foreldrene. Lovgiver har her tenkt på de tilfeller hvor barns foreldre er døde. Da det vurderes som særlig viktig at barn har kontakt med sitt biologiske opphav, kan andre familiemedlemmer som besteforeldre, onkler, tanter osv få rett til samvær med barn. Andre personer som ikke er i familie med barnet, men som står det nært på annen måte kan også få rett til samvær.