Foreldreansvaret ved omsorgsovertakelse

Foreldrene beholder foreldreansvaret for barna sine selv om det fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Selve omsorgen for barnet går over på barneverntjenesten jf. barnevernloven § 4-18. Fosterforeldre eller institusjoner utøver den daglige omsorgen på vegne av barneverntjenesten.

Foreldreansvaret går ut på at foreldre blant annet kan avgjøre hvilken skole barnet skal gå på, hvilken religiøs tilknytning barnet skal ha osv. I tillegg er foreldrene barnas verger og de har bestemmelsesrett i barnas økonomi.