Om habilitetsmangler

Habilitetsmanglene går på den rettslige handleevne eller den enkeltes personelle kompetanse til å kunne inngå avtaler, som har sitt grunnlag i den private autonomi. Personer som på grunn av alder, sinnssvekkelse, sinnnsforstyrrelse eller sykdom bør ikke anses bundet til avtaler, ettersom de på grunn av liten livserfaring eller psyke selv ikke innser rekkevidden av forpliktelsene og kan inngå avtaler som er ufordelaktige for dem selv, og som begunstiger mottaker i urimelig grad. Samfunnet har derfor kommet til at avtaler som er begått av umyndige, umyndiggjorte og folk som var sinnsyke på avtaletidspunktet ikke skal være bundet av sine løfter.

Inhabilitet er normalt en sterk ugyldighetsgrunn, som innebærer at avtalen vil bli ugyldig uavhengig av om løftemottaker ikke visste eller ikke burde ha visst at løfteavgiver var umyndig eller sinsyk. formuerettslige disposisjoner. Det er irrelevant om inhabiliteten har motivert avtalen, eller ikke dersom vedkommende ikke hadde kompetanse til å avtale som følge av manglende rettslig handleevne.