Salg utenfor fast utsalgssted

Angreretten gjelder for det første når forbruker kjøper vare eller tjeneste av profesjonell utenfor fast utsalgssted. Salg utenfor fast utsalgssted er i angrerettloven § 6 første ledd bokstav a definert som ” salg der forbrukeren inngår avtale eller inngir kjøpetilbud (ordre) i nærvær av selgeren eller tjenesteyteren på annet sted enn dennes faste utsalgssted”.

Salg utenfor fast utsalgssted omfatter mange ulike salgsformer som for eksempel dørsalg, gatesalg, messesalg, « homeparties » og salgsutflukter.

Alternativt må salget ha skjedd utenfor fast utsalgssted. Dersom forbrukeren inngår avtale eller gir tilbud om kjøp (ordre) i nærvær til selgeren eller tjenesteyteren utenfor det vanlige forretningsstedet, er det utenfor fast utsalgssted etter angrerettloven § 6 første ledd bokstav d. Messe, gatesalg, dørsalg, salgsutflukter og ”homeparties” er eksempler på hva som er utenfor fast utsalgssted. Angrerett gjelder imidlertid ikke, dersom forbrukeren ”uttrykkelig” anmoder selgeren om å bli oppsøkt i forhold til en konkret vare eller en vare som er ”direkte forbundet” med denne, jf. angrerettloven § 2 første ledd, bokstav f.