Finansielle tjenester utenfor fast utsalgssted

For finansielle tjenester som selges utenfor fast utsalgssted, har forbruker angrerett etter angrerettloven § 22a:

”§ 22e. Rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved salg utenfor fast utsalgssted Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til tjenesteyteren etter § 20 innen 14 dager etter at de opplysningene som kreves med hjemmel i § 9 c er mottatt på foreskreven måte. Departementet kan ved forskrift fastsette særlige regler om angreretten og kan herunder gjøre unntak fra angreretten for bestemte typer tjenester. Bestemmelsene i § 13 om melding om bruk av angreretten og fristberegning gjelder tilsvarende.

Etter angrerettloven § 22e har forbrukeren rett til å gå fra avtale om finansiell tjeneste ved salg utenfor fast utsalgssted ved å gi melding til tjenesteyteren innen 14 dager etter at de opplysningene som kreves med hjemmel i § 9c er mottatt på foreskreven måte. Forbrukeren kan bruke angreretten ved å gi selger melding innen 14 dager etter at informasjon etter § 9c er mottatt. Regelen i angrerettloven § 13 om melding og fristberegning gjelder tilsvarende Angrerettloven § 9c bestemmer at i forbindelse med inngåelse av en avtale om finansielle tjenester som inngås utenfor fast utsalgssted, skal tjenesteyteren gi forbrukeren opplysninger som nevnt i § 7a første ledd bokstav j og k på et varig medium som forbrukeren råder over.

Etter angrerettloven § 7a bokstav j og k skal tjenesteyteren gi forbrukeren opplysninger om forbrukeren har angrerett eller ikke, den eventuelle angrefristens lengde, vilkår for å bruke angreretten, herunder hvilket beløp som kan bli avkrevd ved bruk av angreretten, hvordan angreretten kan brukes, samt om følgende av å ikke bruke angreretten.

Rettsvirkningen og gjennomføringen av angrerett for finansielle tjenester som selges utenfor fast utsalgssted er regulert av angrerettloven § 22 f. Ved tilbakelevering gjelder bestemmelsene i angrerettloven §§ 14 og 15 for tilbakeføring av beløp og varer i forbindelse med tjenesten tilsvarende, jf. angrerettloven § 22e:

”§ 22f. Gjennomføring av angreretten ved salg utenfor fast utsalgssted Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen, skal det skje en tilbakeføring. Bestemmelsene i §§ 14 og 15 gjelder tilsvarende for tilbakebetaling av vederlag og tilbakeføring av varer forbrukeren har mottatt i forbindelse med tjenesteavtalen. Bestemmelsen i § 17 om virkninger for kredittavtaler gjelder tilsvarende”.