Minste kontantinnsats

Dersom varens kontantpris overstiger 10% av grunnbeløpet etter folketrygdloven, og kreditten gis for mer enn 30 dager regnet fra utløpet av leveringsmåneden, må det for forbrukerkredittkjøp betales som kontantinnsats direkte minst 35 % av varens kontantpris, jf. forskrift 15. juli 1986 nr. 1616 til kredittkjøpsloven (kredittkjøpsforskriften) §§ 1 og 2. Les mer...

Rett til og krav om å innfri

Forbrukeren kan betale hele gjelden når som helst, selv om de avtalte terminer ennå ikke er forfalt. Gjelden kan således gjøres opp raskere enn oppsatt nedbetalingsplan og minste nedbetalingsbeløp tilsier, og dermed spare kredittkostnader som renter mv. Les mer...

Salgspant

Avtaler om kredittkjøp kan inngås i kombinasjon med avtale om salgspant, der kredittyter har sikkerhet i den solgte tingen etter reglene om salgspant. Om vilkårene for å avtale salgspant i forbindelse med kredittkjøp, om de nærmere regler om salgspantavtalen og om rettsvernet overfor kreditorer og godtroende omsetningserververe m m gjelder panteloven 8 februar 1980 nr. 2 § 3-14 til § 3-22 og lov 2 juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre, jf. kredittkjøpsloven § 14. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)