Opplysningsplikt ved kjøp

Utgangspunket i kjøpsretten er at partene selv bærer risikoen for sine egne forutsetninger og forventninger, slik at det ikke gjelder et generelt krav om opplysningsplikt for alle forhold. I Rt. 2002 s. 1110 (Bodumdommen s. 1118 ) sies dette slik: Les mer...

Svekket og skjerpet opplysningsplikt

Selger kan ved kjøp begrense sin opplysningsplikt gjennom forbehold. Partene kan ved kjøp avtale at tingen er ”solgt som den er”, eller gjennom å avtale at man ikke har ansvar for eventuelle skjulte mangler o.l. Imidlertid fratar ikke et forbehold om ”as is” selger enhver opplysningsplikt overfor kjøper, jf. kjøpsloven § 19. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)